Professor Roger Falconer

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Athro Halcrow Rheolaeth Dŵr, a Chyfarwyddwr Sefydliad yr Amgylchedd a Chynaladwyedd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.