Syr Roger Jones

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Fferylliaeth

Trysorydd Cyntaf y Gymdeithas 2010-2012

Cadeirydd y Cyngor, Prifysgol Abertawe; Cadeirydd ZooBiotic Ltd; yn flaenorol Cadeirydd, Penn Pharmaceuticals Ltd.