Yr Athro Roger King

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Prosesu delweddau a signalau

William L. Giles Athro Emeritws Nodedig, Prifysgol Talaith Mississippi.

Mae Roger King yn Athro Emeritws Nodedig ym Mhrifysgol Talaith Mississippi. Mae ei waith ymchwil ym maes prosesu delweddau a signalau wedi’i ddyfynnu’n eang, ac wedi arwain at gymwysiadau amrywiol. Mae wedi arwain amryw o ganolfannau ymchwil rhyngddisgyblaethol mawr, ac wedi sicrhau dros $90 miliwn mewn cyllid ymchwil. Mae’r Athro King hefyd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at bolisi cyhoeddus ac wedi gweithio fel Prif Dechnolegydd ar gyfer Arsylwi’r Ddaear yn NASA, yn ogystal â chanlyn gyrfa lwyddiannus ym Miwro Mwyngloddiau’r UD.