Sir Roger Williams

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Science Policy

Yn flaenorol: Athro Llywodraeth a Pholisi Gwyddonol, Prifysgol Manceinion; Is-Ganghellor Prifysgol Reading; Cadeirydd HEFCW.