Professor Roland Lewis

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg, Peirianneg - Cyfrifiadurol, Peirianneg Sifil

Athro Emeritws, Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe