Professor Ron Laskey

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg, Meddygaeth

Athro Emeritws Charles Darwin mewn Embryoleg, Canolfan Ymchwil Hutchinson / MRC , Prifysgol Caergrawnt.