Professor Roy Goodacre

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg - Microbioleg, Cemeg, Cemometreg

Athro Cemeg Fiolegol, Yr Ysgol Cemeg, University of Liverpool