Y Parch Dr Sally Harper

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Music

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Prifysgol Bangor