Dr Sara Elin Roberts

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfraith ganoloesol Cymru

Ysgolhaig Annibynnol.

Maes ymchwil Dr. Roberts yw cyfraith ganoloesol Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cwestiynau ynghylch rhywedd, llywodraethu, grym a hunaniaeth yng Nghymru a’r Gororau yn y cyfnod ar ôl y Goncwest. Mae hi wedi llunio cyhoeddiadau eang am wahanol agweddau ar Gymru’r Oesoedd Canol, ac mae ei llyfr 2022, The Growth of Law in Medieval Wales, yn gyfraniad sylweddol a phwysig iawn i’r maes pwnc.