Yr Athro Stephen Evans

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Cyfarwyddwr Ymchwil, Athrofa Gweithgynhyrchu, Adran Peirianneg, Prifysgol Caergrawnt