Professor Stephen Ormerod

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ecoleg

Aelod bwrdd,  Cyfoeth Nauriol Cymru; Aelod o’r Pwyllgor ar y Cyd Cadwraeth Natur DU; Cadeirydd, Buglife