Professor Stephen Palmer

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine, Public Health

Athro Mansel Talbot Epidemioleg ac Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd.