Professor Steve Jones

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Genetics

Athro Emeritws Geneteg, Coleg Prifysgol Llundain.