Professor Steven Kelly

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg

Athro Geneteg Ficrobaidd a Bioleg Foleciwlaidd, Sefydliad Gwyddorau Daear, Prifysgol Abertawe.