Dr Steven Luke

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Civil Engineering, Peirianneg

Ymgynghorydd Annibynnol; Aelod Lleyg, Cyngor Prifysgol Caerdydd; cyn Gyfarwyddwr Ove Arup & Partners International Ltd.