Yr Athro Steven Smith

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Athroniaeth, Gwleidyddiaeth, Social Science

Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru