Yr Athro Steven Smith

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Athroniaeth, Gwleidyddiaeth, Gwyddorau Cymdeithasol

Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru