Yr Athro Stuart Woodhead

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biofeddygaeth

Cyfarwyddwr, Invitron Limited