Yr Athro Susan Wong

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Athro Diabetes Arbrofol a Metabolaeth; Meddyg Ymgynghorol Er Anrhydedd mewn Diabetes, Prifysgol Caerdydd