Yr Athro Tess Fitzpatrick

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Linguistics

Athro Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Abertawe