Yr Athro Tess Fitzpatrick

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ieithyddiaeth

Athro Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Abertawe