Reverend Professor Thomas Watkin

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Athro Anrhydeddus y Gyfraith, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd; cyn Brif Gwnsler Deddfwriaethol Cymru