Professor Timothy Hollowood

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Theoretical particle physics

Athro Ffiseg, Coleg Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe.