Dr William Marx

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Ganoloesol, Llenyddiaeth Saesneg

Darllenydd mewn Llenyddiaeth Ganoloesol, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.