Yr Athro Yvonne Jones

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Imiwnoleg

Yr Athro Syr Andrew McMichael – Imiwnoleg Strwythurol, Prifysgol Rhydychen