Ar-lein

Gweminar: Hybu Effaith Ymchwil -Ymgysylltu ar Bolisïau i Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

8 Mai, 2024:

1:00 pm -

8 Mai, 2024:

2:30 pm

Sut gall ymchwilwyr ymgysylltu â pholisi, a sut y gall ECRs gymryd rhan yn y broses? Ymunwch â’r weminar hon ar 8 Mai a drefnwyd ar y cyd gan ein Rhwydwaith YGC ac Academia Europaea, pan fyddwn yn trafod y cyfleoedd a’r heriau presennol sy’n wynebu ymchwilwyr gyrfa cynnar o ran ymgysylltu, a sut allwn gymryd camau ar y cyd i hwyluso’r broses yn y dyfodol.