Studying Wales Today: a Microcosmopolitan Approach

Download Publication

Darlith Flynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Gan dynnu ar fodel Michael Cronin o ‘ficrocosmopolitaniaeth’ a’i werthfawrogiad o gymhlethdod ac amrywiaeth cenhedloedd bach, mae’r ddarlith hon yn hyrwyddo pwysigrwydd ‘astudio Cymru heddiw’ ac yn awgrymu datblygiadau ar gyfer sicrhau dyfodol cynaliadwy a dynamig i’r maes.

Darlith gan yr Athro M Wynn Thomas, deiliad Cadair Emyr Humphreys mewn Llên Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, ac Is-Lywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.