Athro Alistair Cole

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwleidyddiaeth

Pennaeth yr Adran Llywodraeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, Prifysgol Bedyddwyr Hong Kong.