Professor Sir Geoffrey Lloyd

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Clasuron, Hanes

Athro Emeritws Athroniaeth a Gwyddoniaeth Hynafol, a chyn Feistr Coleg Darwin,  Prifysgol Caergrawnt.