Professor Jane Cartwright

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Gymraeg

Athro’r Gymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant