Yr Athro Fonesig Julie Lydon

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management

Cyn Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol De Cymru