Yr Athro Kathryn Monk

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ecoleg

Athro Anrhydeddus , Prifysgol Abertawe