Yr Athro Mark H. Lee

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg

Athro Emeritws Cyfrifiadureg, Yr Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth.