Professor Peter Knowles

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg

Athro Cemeg Ddamcaniaethol a Phennaeth yr Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd.