Archive for Ebrill, 2024

Yr Athro Chris Williams FLSW, 1963 – 2024

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth yr Athro Chris Williams. Roedd yn aelod gwerthfawr o’r Gymdeithas, yn cadeirio un o’n pwyllgorau a bydd colled fawr ar ei ôl. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i deulu, ei ffrindiau a’i gydweithwyr.

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ddiweddar un o’n Cymrodorion, yr Athro Tony Ford, a oedd yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol KwaZulu-Natal, Durban yn ne Affrica, lle bu’n byw ac yn gweithio ers 1970.

Cyflwynwyd y molawd hwn gan ei gydwe... Read More