Archive for Hydref, 2021

Syr Ronald Mason

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth un o'n Cymrodyr Sefydlu, Syr Ronald Mason KCB FRSC FIMMM FLSW FRS.

Roedd Syr Ronald yn gyn Athro Cemeg Anorganig ym Mhrifysgol Sheffield, ac yn Brif Gynghorydd Gwyddonol y Weinyddiaeth ... Read More

Darlith Zienkiewicz 2021: Cyflwyno Net Sero

Ar ddydd Mercher 24 Tachwedd bydd Cyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yn cynnal ei phumed Ddarlith Zienkiewicz.

Y siaradwr gwadd fydd  y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE FREng FRS, Julia King, a fydd yn cyflwyno darlith y... Read More

Dathliad: T. H. Parry-Williams

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Siaradwyr:

  • Bleddyn Owen Huws – ‘Cerddi olaf T. H. Parry-W... Read More