Archive for Mawrth, 2023

Ail-ethol yr Athro Hywel Thomas yn Llywydd y Gymdeithas

Mae yr Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE wedi cael ei ethol yn Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru am ail dymor tair blynedd, yn dilyn pleidlais ymhlith Cymrodyr.

Daeth yr Athro Thomas yn Llywydd ym mis Mai 2020, yn fuan wedi i’r pan... Read More

Yr Athro Andrew Linklater

Mae'n ddrwg gennym adrodd y newyddion am farwolaeth ddiweddar yr Athro Andrew Linklater FLSW, a oedd yn un o Gymrodyr Cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae ymrwymiad newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru i Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant, a ryddhawyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, yn symud ein ffocws o gydraddoldeb i degwch. 

Heddiw, mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi ymateb i gyhoeddiadau gan Adran Wyddoniaeth, Arloesi a Thechnoleg llywodraeth y DU, sy’n cynnwys cyhoeddi Adolygiad Annibynnol Syr Paul Nurse o Dirwedd Sefydliadol Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd; lansio'r Fframwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg newydd;... Read More