Archive for Awst, 2021

Syr Stephen O’Rahilly: Croonian Medal

Mae Syr Stephen O’Rahilly, un o’n Cymrodyr, yn un o gyd-enillwyr Medal a Darlith Croone 2022 y Gymdeithas Frenhinol am ei waith yn ymwneud â rheoli pwysau corff pobl. 

The Croonian Medal and Lecture 2022 i... Read More

Ethnic Minority Welsh Women Achievement Association: Seremoni Wobrwyo 2021

Mae Cymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig yn cynnal ei seremoni wobrwyo nesaf yn ystod cinio dathlu yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 17 Medi 2021 am 6pm. 

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi datgelu cynlluniau ar gyfer cynllun cymorth cenedlaethol ar gyfer datblygu ymchwilwyr, yn dilyn cyhoeddi partneriaeth gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Bydd cytundeb ariannu cychwynnol, blwydd... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Cyhoeddi Ymadawiad y Prif Weithredwr

Cyhoeddodd y Cymdeithas Ddysgedig Cymru heddiw y bydd Martin Pollard, ei Phrif Weithredwr, yn gadael yr elusen ar 3 Rhagfyr 2021. Bydd y Gymdeithas yn dechrau chwilio am Brif Weithredwr newydd. Bydd y Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar ei hamserlen o ddigwyddiadau dros yr hydref, a'r broses flynyddo... Read More