Archive for Chwefror, 2024

Gwneud Cysylltiadau: Digwyddiad Cwrdd a Chyfarch Aberystwyth

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Aberystwyth, i gymryd rhan mewn diwrnod o ddod â phobl at ein gilydd, fel rhan o'n hymdrechion i fod yn Gymdeithas gynhwysol, groesawgar ac i ddangos y rôl bwysig y gall Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'i Chymrodyr ei chwarae wrth helpu i ddod o hyd i atebion i h... Read More

‘Llwybrau at Heddwch’

Mae ‘Llwybrau at Heddwch’ yn rhaglen ymchwil a drefnir gan Academi Heddwch sy’n archwilio ffynonellau cyfoes o wrthdaro yng Nghymru a thu hwnt ac yn archwilio ffyrdd newydd o’i liniaru neu ei ddatrys.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru we... Read More

Brenin Charles

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn dymuno gwellhad llawn a chyflym i'r Brenin Charles yn dilyn ei ddiagnosis canser.

Read More