Archive for Ionawr, 2023

‘Making Sense of Microaggressions’: Digwyddiad Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar.

Mae bywyd un o fathemategwyr ac athronwyr mwyaf pwysig Cymru, Richard Price, yn cael ei ddathlu mewn darlith sydd yn cael ei chyflwyno gan yr Athro Iwan Morus FLSW yng Nghymde... Read More