Archive for Ionawr, 2023

‘Making Sense of Microaggressions’: Digwyddiad Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar.

Mae bywyd un o fathemategwyr ac athronwyr mwyaf pwysig Cymru, Richard Price, yn cael ei ddathlu mewn darlith sydd yn cael ei chyflwyno gan yr Athro Iwan Morus FLSW yng Nghymdeithas Athronyddol America yn Phila... Read More