Archive for Mawrth, 2024

Colocwiwm Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar – galw am gynigion

Bydd ein Colocwiwm Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn cael ei gynnal ym Mangor ar 18 Mehefin. Ei thema yw 'Cymru Gysylltiedig: Datblygu eich Gyrfa fel Ymchwilydd yng Nghymru a Thu Hwnt'. Rydym bellach yn gwahodd syniadau gan ymchwilwyr ar gyfer sgyrsiau cyflym a phosteri sy'n archwilio sut m... Read More

Dathlu cydweithio Celtaidd yn Nulyn

"Er bod cymaint yn y byd yn newid yn gyflym, bydd Cymru, Iwerddon a'r Alban bob amser yn gymdogion."

Cynhaliodd Cynghrair yr Academïau Celtaidd, a ffurfiwyd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, RSE a'r Academi Frenhinol Wyddelig, ddigwyddi... Read More

Llongyfarchiadau i Brif Weinidog newydd Cymru

Rydym yn llongyfarch Vaughan Gething ar ddod yn Brif Weinidog Cymru. Mae ei gyflawniad o ddod yn arweinydd du cyntaf unrhyw genedl Ewropeaidd yn gyflawniad sylweddol.

Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ag ef yn ystod y blynyddoedd nesaf, fe... Read More

Adeiladu Cydweithrediadau Cynhwysol mewn Ymchwil: Croesawu Gobeithion, Wynebu Ofnau  

Mae ymgysylltu â chymunedau lleol yn hanfodol ar gyfer ymchwil, nawr yn fwy nag erioed. Mae'n bwysig dros ben i ymchwilwyr gydnabod eu gobeithion a'u hofnau wrth weithio gyda chymunedau lleol. Sut mae'r rhagdybiaethau hyn yn dylanwadu ar eu hymgysylltiad?

Mae tri deg dau o arweinwyr datblygol ledled y DU wedi cael eu dethol i fod yn aelodau mwyaf newydd Academi Ifanc y DU, sef rhwydwaith ar gyfer ymchwilwyr ac arbenigwyr gyrfa gynnar a sefydlwyd i helpu mynd i’r afael â materion lleol a byd-eang a hyr... Read More