Archive for Mehefin, 2022

Mae ClwstwrVerse yn dod!

Bydd y rhaglen Clwstwr sydd yn cael ei hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) /Llywodraeth Cymru, dan gyfarwyddyd Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr Athro Justin Lewis, yn arddangos rhai o'u 100+ o brosiectau arloesi yn y cyfryngau yn ClwstwrVerse... Read More

Ydych chi’n mynd i fod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn y Dyfodol?

Mae'r ffenestr ar gyfer enwebu rhywun i ddod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2023 bellach ar agor.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod y broses o sut i ddod yn Gymrawd yn gallu bod yn ddryslyd i'r rheini sy'n newydd i'r broses.

Galw am arweinwyr newydd i fod yn aelodau cyntaf Academi Ifanc newydd y DU

Heddiw mae Academi Ifanc Genedlaethol y DU gyfan yn cael ei lansio - y gyntaf o’i math - sef rhwydwaith o ymchwilwyr a gweithwyr proffesiy... Read More

Cofio Syr John Meurig Thomas

Roedd Syr John Meurig Thomas yn un o Gymrodyr sefydlol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn adnabyddus am ei waith arloesol mewn cemeg catalytig.

Yn dilyn ei farwolaeth yn 2020, cynhaliwyd gwasanaeth coffa iddo yng Nghapel Bethesda, Llangennech.<... Read More

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn rhestr  ddiweddaraf Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines:

  • Dr. Gwyneth Lewis, MBE am wasanaethau i Lenyddiaeth
  • Yr Athro James DurrantRead More