Archive for Mehefin, 2023

Prif Weinidog Cymru yn Cyfarfod â Chymdeithas Ddysgedig Cymru a Phartneriaid i Drafod Cynghrair Academïau Celtaidd

Cymerodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS, ran mewn trafodaethau am dwf Cynghrair Academïau Celtaidd [CAA] mewn cyfarfod a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf gan Gymdeithas Frenhinol Caeredin, gyda Chymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Academi Frenhinol Wyddelig.

Llongyfarchiadau i’r Cymrodyr Canlynol a gafodd eu cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin:

  • Yr Athro Medwin Hughes CBE, am wasanaeth i addysg a’r iaith Gymraeg
  • <... Read More