Archive for Ebrill, 2023

‘How Prepared Can We Be’: Symposiwm Gwyddonol, 22 Mehefin

Sut all gwasanaethau cyhoeddus ein helpu i ymateb i amrywiaeth o argyfyngau, fel gwrthdaro a’r newid yn yr hinsawdd? Pa rôl mae gwahanol actorion yn ei chwarae wrth baratoi ar gyfer pandemigau'r dyfodol? Pa wersi allwn ni eu dysgu o argyfyngau sifil mewn perthynas â mynediad ymchwilwyr at d... Read More