Archive for Ionawr, 2022

Yr Athro David N. Thomas yn Derbyn Medal Polar

Mae'r Athro David N. Thomas FLSW, Athro Ymchwil Ecosystemau Arctig ym Mhrifysgol Helsinki, wedi ennill Medal Polar, dyfarnwyd gan EM Y Frenhines. Cyhoeddwyd y wobr yn The London Gazette ar 28 Ionawr 2022.

The ... Read More

Cynaliadwyedd yr Hinsawdd yn y System Academaidd – Pam a Sut

The disruptions caused by the COVID-19 pandemic have drastically pushed us to re-think our working modes and practices, leaving almost no domain unchanged. At the same time, the latest IPCC report leaves no room for doubt about the urgent need to take action again... Read More

Rhaglen Talent Gynyddol i Fenywod mewn Gwyddoniaeth

The L’Oréal-UNESCO UK and Ireland For Women in Science Rising Talent Programme offers awards to promote, enhance and encourage the contribution of women pursuing their research careers in the UK or Ireland.

Since 2007, each year five women post-doctoral r... Read More

Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Cafodd tri o’n Cymrodorion eu cydnabod yn ddiweddar ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd:

Cydnabu’r Athro Julie Lydon, Cyn-is Ganghellor, Prifysgol De Cymru, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am ei gwasanaethau ... Read More