Archive for Ionawr, 2022

Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion

Mae gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu dysgu a sgiliau. Rydym angen i chi enwebu’r bobl, y prosiectau a’r cymunedau arbennig ar hyd a lled Cymru sydd yn dangos sut mae dysgu gydol oes yn gallu trawsnewid bywydau. Rydym eisiau cyflwyno Gwobrau Ysbrydoli! i’r rheiny... Read More

Cynaliadwyedd yr Hinsawdd yn y System Academaidd – Pam a Sut

The disruptions caused by the COVID-19 pandemic have drastically pushed us to re-think our working modes and practices, leaving almost no domain unchanged. At the same time, the latest IPCC report leaves no room for doubt about the urgent need to take action again... Read More

Gwobr MacRobert 2022

The MacRobert Award is the UK's longest-running and most prestigious national prize for engineering innovation.

It honours the winning organisation with a gold medal, and the team members a cash prize of £50,000. The presentation of the Award recognises out... Read More

Rhaglen Talent Gynyddol i Fenywod mewn Gwyddoniaeth

The L’Oréal-UNESCO UK and Ireland For Women in Science Rising Talent Programme offers awards to promote, enhance and encourage the contribution of women pursuing their research careers in the UK or Ireland.

Since 2007, each year five women post-doctoral r... Read More

Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Cafodd tri o’n Cymrodorion eu cydnabod yn ddiweddar ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd:

Cydnabu’r Athro Julie Lydon, Cyn-is Ganghellor, Prifysgol De Cymru, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am ei gwasanaethau ... Read More