Archive for Chwefror, 2022

Llunio Dyfodol Cymru: Ol Troed Byd-eang Cymru ac Ymgynghoriad ar Gerrig Milltir Cenedlaethol

Yr hydref diwethaf, gwahoddwyd y Gymdeithas i roi sylwadau ar gyfres o ddangosyddion cenedlaethol arfaethedig a cherrig milltir 'i fesur cynnydd ein cenedl'.

Ymunwch â'r awduron Lena Simic ac Emily Underwood-Lee, wrth iddynt lansio eu llyfr newydd, Maternal Performance: Feminist Relations.

Dyddiad: 15/02/2022, 7pm

Mae Dr. Rhiannon Ifans wedi cyhoeddi’r llyfr hwn yn ddiweddar: Stars and Ribbons - Winter Wassailing in Wales.

Wassail songs are part of Welsh folk c... Read More

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022: Galwad am Bapurau

“Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy'n newid”

Mae WISERD| yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau cyfoes byd-eang wrth lunio cymdeithas sifil a ... Read More