Archive for Tachwedd, 2021

Ymchwil Anghydraddoldebau Iechyd

Mae cenhedlaeth newydd o ddulliau gwyddonol yn gwella ein dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd yn Ewrop, ond mae angen buddsoddiad mewn isadeiledd data er mwyn gwneud defnydd o’i botensial ar gyfer bwydo’r gwaith o greu polisi, yn ôl adroddiad newydd.

Bydd systemau ynni, economeg ac ymgysylltiad cymunedol ymhlith y pynciau dan sylw yn ein Cynhadledd Ymchwil ar Ddechrau Gyrfa, a gynhelir 26 Tachwedd.

Dyddiad: 26 Tachwedd

... Read More

Moesoldeb Eiriolaeth: Hamlyn Lecture Series 2021

Beth yw moeseg yr eiriolwr y mae ei waith yn golygu bod yn ddadleuol, yn chwilfrydig, yn ddig, yn ganmoliaethus neu'n ymddiheurol - fel y mae'r achlysur yn gofyn amdano - ar ran yr unigolyn sy'n talu am ei lais?

Yr Arglwydd Pannick CF sy'n cy... Read More