Archive for Rhagfyr, 2021

‘Heddwch ac Iechyd’: Cynhadledd Undydd – Galwad am Bapurau

Yn ôl ym 1938, nid ar ddamwain yr enwyd yr adeilad newydd yng ngerddi Cathays, Caerdydd, yn ‘Y Deml Heddwch ac Iechyd’. Yn wyneb heriau heddiw, dyma gynhadledd a fydd yn rhoi llwyfan o’r newydd i’r cysylltiadau rhwng Byd Iach a Byd Heddychlon.

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen ar gyfer Cymru Gyfan i sefydlu prosiect newydd cyffrous. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ac mae’n gyfle unigryw i helpu i gynyddu gallu prifysgolion yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth, i ... Read More

Yr Athro Hywel Thomas yn Derbyn Anrhydedd yn Tsieina

Cafodd yr Athro Hywel Thomas ei ethol yn aelod tramor o Academi Gwyddorau Tsieina yn eu cynhadledd diweddar.

Mae'r Athro Hywel Thomas yn Athro Ymchwil Nodedig mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, yn sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr y Read More