Archive for Awst, 2022

Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar: Diweddariad Mis Awst

Mae wedi bod yn ychydig o wythnosau prysur i aelodau ein Rhwydwaith ECR a rhai o Gymrodorion y Gymdeithas. Ym mis Mehefin, fe wnaethom gynnal trafodaeth bord gron a oedd yn archwilio 'Sut i sicrhau mynediad teg at feddyginiaethau'. Cododd y panel gwestiynau pwysig, ga... Read More