STEMM3: Cemeg, Ffiseg, Seryddiaeth a Gwyddorau Daear

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Cemeg Dadansoddol
Ffiseg Gymwysedig
Seryddiaeth a Chosmoleg
Ffiseg Atomig a Moleciwlaidd a Nanodechnoleg
Bioffiseg
Bioleg Gemegol
Hinsawdd ac Atmosffer
Ffiseg Gyfrifiannol
Ffiseg Mater Cyddwys
Esblygiad y Ddaear a’r Biosffer gan gynnwys Palaeontoleg
Deunyddiau Daear
Arsylwi Daear
Adnoddau Daear a Geo-beirianneg
Prosesau Arwyneb Daear
Cemeg Amgylcheddol a Phridd
Geowyddoniaeth Amgylcheddol gan gynnwys Gwyddoniaeth Archeolegol
Cemeg Anorganig
Cemeg Deunyddiau
Ffiseg Feddygol
Nanowyddoniaeth Foleciwlaidd
Eigioneg a Hydroleg
Opteg a Laserau
Cemeg Organig
Ffiseg Gronynnau a Niwclear
Cemeg Ffisegol
Ffiseg a Seryddiaeth
Rhyngwynebau Ffiseg a’r Gwyddorau Bywyd
Ffiseg Plasma
Gwyddor System Solar
Gwyddor Daear Solet a Phlanedol
Cemeg Ddamcaniaethol a Chyfrifiannol
Ffiseg Ddamcaniaethol
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Dave Adams (Glasgow)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Tavi Murray (Abertawe)
Yr Athro Peter Atkinson (Caerhirfryn)
Yr Athro Nora de Leeuw (Leeds)
Yr Athro Rachel Evans (Caergrawnt)
Yr Athro Ifan Hughes (Durham)
Yr Athro Eleri Pryse (Aberystwyth)
Yr Athro Martyn Tranter (Aarhus)
Yr Athro Carole Tucker (Caerdydd)