DMCP2: Arweinyddiaeth Broffesiynol, Addysgol a Sector Cyhoeddus

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Arweinyddiaeth a Datblygu Ysgolion ac Addysg Bellach
Arweinyddiaeth a Datblygu Addysg Drydyddol
Arweinyddiaeth yn y Sector Dielw a Gwirfoddol
Rheoli yn y Sector Preifat
Arweinyddiaeth Broffesiynol
Polisi Cyhoeddus ac Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Mr David Allen
Is-Gadeirydd: Yr Athro Katherine Leni Oglesby
Dr Sally Davies
Dr Robert Deaves (Dyson)
Yr Athro David Egan (Metropolitan Caerdydd)
Dr Layla Jader
Syr Emyr Jones Parry
Yr Athro Kathryn Monk
Ms Maxine Penlington (Glyndŵr Wrecsam)