DMCP2: Arweinyddiaeth Broffesiynol, Addysgol a Sector Cyhoeddus

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Arweinyddiaeth a Datblygu Ysgolion ac Addysg Bellach
Arweinyddiaeth a Datblygu Addysg Drydyddol
Arweinyddiaeth yn y Sector Dielw a Gwirfoddol
Rheoli yn y Sector Preifat
Arweinyddiaeth Broffesiynol
Polisi Cyhoeddus ac Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Michael Charlton (Abertawe)
Is-Gadeirydd: Mr David Allen
Dr Robert Deaves (Dyson)
Yr Athro David Egan (Metropolitan Caerdydd)
Yr Athro Kathryn Monk
Yr Athro Katherine Leni Oglesby
Ms Maxine Penlington (Glyndŵr Wrecsam)