Cymdeithas Ddysgedig Cymru CCB 2024

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru dydd Mercher, 22 Mai 2024 am 14:00.

Gall cymrodyr ymuno â’r cyfarfod o 13:30 a bydd y busnes ffurfiol yn dechrau am 14:00.

Bydd y Gymdeithas yn cynnal AGM hybrid. Bydd hyn yn caniatáu i Gymrodyr fynychu’n bersonol (Sbarc, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ) neu ymuno â ni ar-lein os nad ydynt yn gallu mynychu’n bersonol. Gallwch gofrestru am y naill opsiwn neu’r llall ar gyfer y CCB yma.

Oherwydd rhesymau capasiti, sicrhewch eich bod yn gofrestri i’r ‘tocyn’ sy’n berthnasol i chi. Os bod tocynnau ar gyfer mynychu mewn person wedi’i gwerthu allan, ymunwch a ni ar lein os gwelwch yn dda.

Gweler isod linc i’r gopi electronig o bapurau Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas

CCB 2023